LSVOÖ ALPIN KF

Leitung: HÜLSMANN Ulrich, 41 Athleten, Ski Alpin, Saison 2018/19

 • 695 Starts in Saison 2018/19
  • 172

   1. Plätze

  • 101

   2. Plätze

  • 76

   3. Plätze

  Name 1. 2. 3. #
  Theresa Kefer 13 2 1 20
  Ruth Schweighofer 9 3 2 16
  Jonas Thaler 9 3 0 19
  Jakob Stang 9 0 1 12
  Thomas Posch 8 6 2 20
  Matthias Schoberleitner 8 5 2 22
  Peter Gabriel 7 2 4 27
  David Plursch 7 1 1 20
  Carolina Stöttner 7 0 3 19
  Linda Gassenbauer 6 0 4 18
 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 1

   1. Plätze

  • 5

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 24 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 7

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 5

   3. Plätze

 • 15 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 12 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 14 Starts in Saison 2018/19
  • 1

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 24 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 4

   3. Plätze

 • 28 Starts in Saison 2018/19
  • 7

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 4

   3. Plätze

 • 0 Starts in Saison 2018/19
 • 17 Starts in Saison 2018/19
  • 6

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 19 Starts in Saison 2018/19
  • 6

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 4

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 5

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 8 Starts in Saison 2018/19
  • 6

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 20 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 4

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 2 Starts in Saison 2018/19
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 1

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

  Jahn Simon

  2008

 • 23 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 5

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 17 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 6

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 9

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 0

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 4

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 13

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 20 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

  Pilz Mia

  2007

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 0

   1. Plätze

  • 4

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 7

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 8

   1. Plätze

  • 6

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 11 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 5

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 23 Starts in Saison 2018/19
  • 8

   1. Plätze

  • 5

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 9

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 12 Starts in Saison 2018/19
  • 9

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 19 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 23 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 6

   3. Plätze

 • 20 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 20 Starts in Saison 2018/19
  • 7

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 20 Starts in Saison 2018/19
  • 9

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 20 Starts in Saison 2018/19
  • 1

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 19 Starts in Saison 2018/19
  • 1

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze