LSVOÖ ALPIN KF

Leitung: HÜLSMANN Ulrich, 41 Athleten, Ski Alpin, Saison 2018/19

695 Starts in Saison 2018/19

172

1. Plätze

101

2. Plätze

76

3. Plätze

Name 1. 2. 3. #
Theresa Kefer 13 2 1 20
Ruth Schweighofer 9 3 2 16
Jonas Thaler 9 3 0 19
Jakob Stang 9 0 1 12
Thomas Posch 8 6 2 20
Matthias Schoberleitner 8 5 2 22
Peter Gabriel 7 2 4 27
David Plursch 7 1 1 20
Carolina Stöttner 7 0 3 19
Linda Gassenbauer 6 0 4 18
100658
18 Starts in Saison 2018/19

3

1. Plätze

3

2. Plätze

3

3. Plätze

Athlete without picture
18 Starts in Saison 2018/19

1

1. Plätze

5

2. Plätze

2

3. Plätze

37078
24 Starts in Saison 2018/19

5

1. Plätze

7

2. Plätze

1

3. Plätze

96905
21 Starts in Saison 2018/19

3

1. Plätze

1

2. Plätze

5

3. Plätze

31676
15 Starts in Saison 2018/19

4

1. Plätze

1

2. Plätze

1

3. Plätze

Athlete without picture
12 Starts in Saison 2018/19

2

1. Plätze

3

2. Plätze

0

3. Plätze

34065
14 Starts in Saison 2018/19

1

1. Plätze

1

2. Plätze

3

3. Plätze

63175
24 Starts in Saison 2018/19

4

1. Plätze

2

2. Plätze

4

3. Plätze

55729
28 Starts in Saison 2018/19

7

1. Plätze

2

2. Plätze

4

3. Plätze

Athlete without picture
0 Starts in Saison 2018/19
Athlete without picture
17 Starts in Saison 2018/19

6

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

97215
19 Starts in Saison 2018/19

6

1. Plätze

0

2. Plätze

4

3. Plätze

96907
21 Starts in Saison 2018/19

3

1. Plätze

5

2. Plätze

0

3. Plätze

Athlete without picture
8 Starts in Saison 2018/19

6

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

Athlete without picture
18 Starts in Saison 2018/19

4

1. Plätze

2

2. Plätze

3

3. Plätze

87162
20 Starts in Saison 2018/19

5

1. Plätze

4

2. Plätze

1

3. Plätze

Athlete without picture
2 Starts in Saison 2018/19

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

96908
16 Starts in Saison 2018/19

1

1. Plätze

2

2. Plätze

3

3. Plätze

Jahn Simon

2008

96910
23 Starts in Saison 2018/19

2

1. Plätze

5

2. Plätze

2

3. Plätze

42364
17 Starts in Saison 2018/19

4

1. Plätze

6

2. Plätze

3

3. Plätze

79131
18 Starts in Saison 2018/19

3

1. Plätze

9

2. Plätze

2

3. Plätze

79132
18 Starts in Saison 2018/19

0

1. Plätze

1

2. Plätze

4

3. Plätze

97289
21 Starts in Saison 2018/19

13

1. Plätze

2

2. Plätze

1

3. Plätze

Athlete without picture
20 Starts in Saison 2018/19

5

1. Plätze

1

2. Plätze

0

3. Plätze

Athlete without picture
21 Starts in Saison 2018/19

5

1. Plätze

2

2. Plätze

2

3. Plätze

Pilz Mia

2007

Athlete without picture
16 Starts in Saison 2018/19

0

1. Plätze

4

2. Plätze

1

3. Plätze

52144
21 Starts in Saison 2018/19

7

1. Plätze

1

2. Plätze

1

3. Plätze

96912
21 Starts in Saison 2018/19

8

1. Plätze

6

2. Plätze

2

3. Plätze

96913
16 Starts in Saison 2018/19

4

1. Plätze

1

2. Plätze

1

3. Plätze

80863
11 Starts in Saison 2018/19

3

1. Plätze

5

2. Plätze

0

3. Plätze

Athlete without picture
21 Starts in Saison 2018/19

5

1. Plätze

1

2. Plätze

3

3. Plätze

100873
23 Starts in Saison 2018/19

8

1. Plätze

5

2. Plätze

2

3. Plätze

97288
18 Starts in Saison 2018/19

9

1. Plätze

3

2. Plätze

2

3. Plätze

72335
12 Starts in Saison 2018/19

9

1. Plätze

0

2. Plätze

1

3. Plätze

94116
19 Starts in Saison 2018/19

2

1. Plätze

1

2. Plätze

2

3. Plätze

96914
23 Starts in Saison 2018/19

3

1. Plätze

3

2. Plätze

6

3. Plätze

100660
20 Starts in Saison 2018/19

3

1. Plätze

2

2. Plätze

2

3. Plätze

Athlete without picture
20 Starts in Saison 2018/19

7

1. Plätze

0

2. Plätze

3

3. Plätze

96918
20 Starts in Saison 2018/19

9

1. Plätze

3

2. Plätze

0

3. Plätze

34074
20 Starts in Saison 2018/19

1

1. Plätze

2

2. Plätze

2

3. Plätze

94121
19 Starts in Saison 2018/19

1

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze