LSVOÖ ALPIN Schüler

Leitung: KAINZ Andreas, 38 Athleten, Ski Alpin, Saison 2018/19

 • 740 Starts in Saison 2018/19
  • 180

   1. Plätze

  • 76

   2. Plätze

  • 49

   3. Plätze

  Name 1. 2. 3. #
  Florian Auer 14 3 1 25
  Yvonne Gadola 12 1 2 25
  Michael Schneeweiss 9 4 3 32
  Lukas Glöckl 9 0 2 20
  Eva-Maria Kreutzhuber 8 4 1 18
  Pia Hauzenberger 8 0 1 21
  Manuel Kaiser 7 7 0 35
  Lara Bacherer 7 3 0 23
  Juliane Stöttner 7 3 0 27
  Helena Wieser 7 0 2 16
 • 26 Starts in Saison 2018/19
  • 14

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 25 Starts in Saison 2018/19
  • 7

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 19 Starts in Saison 2018/19
  • 1

   1. Plätze

  • 7

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 1 Starts in Saison 2018/19
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 19 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 19 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 17 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 1 Starts in Saison 2018/19
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 26 Starts in Saison 2018/19
  • 12

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 25 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 17 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 21 Starts in Saison 2018/19
  • 9

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 22 Starts in Saison 2018/19
  • 8

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 36 Starts in Saison 2018/19
  • 7

   1. Plätze

  • 7

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 22 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 28 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 1

   1. Plätze

  • 5

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 19 Starts in Saison 2018/19
  • 8

   1. Plätze

  • 4

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 12 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 17 Starts in Saison 2018/19
  • 0

   1. Plätze

  • 5

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 24 Starts in Saison 2018/19
  • 3

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 14 Starts in Saison 2018/19
  • 6

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 29 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 6

   3. Plätze

 • 14 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 25 Starts in Saison 2018/19
  • 4

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 4

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 33 Starts in Saison 2018/19
  • 9

   1. Plätze

  • 4

   2. Plätze

  • 3

   3. Plätze

 • 24 Starts in Saison 2018/19
  • 6

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 34 Starts in Saison 2018/19
  • 6

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 26 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 1

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 28 Starts in Saison 2018/19
  • 7

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 18 Starts in Saison 2018/19
  • 2

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

 • 16 Starts in Saison 2018/19
  • 6

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

 • 26 Starts in Saison 2018/19
  • 5

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

 • 17 Starts in Saison 2018/19
  • 7

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze